Succesvol en gedragen veranderen KAN

Centraal in mijn werk staat de begeleiding van verandering in houding en gedrag van mensen op het moment dat hun omgeving of zijzelf daarom vragen. Mijn aanpak zorgt ervoor dat iedere verandering door alle betrokkenen als een verbetering wordt ervaren.

Dit doe ik op drie werkgebieden:
Visie & Vernieuwing: ontwerp en begeleiding van gedragen veranderprocessen.
Leren & Ontwikkelen: leer- en ontwikkelvragen bij verandering.
Kracht & Teams: ontwikkelen en coachen van wijk- en zorgteams bij verandering.

Voor een succesvolle en gedragen verandering is in mijn visie het volgende nodig:

  • Duidelijkheid over de richting die een organisatie, afdeling of team op wil. Dit is nodig om het nut en de noodzaak van een verandering helder te maken. Daarnaast vormt de gekozen richting het ijkpunt tijdens het veranderproces.
  • Persoonlijke verbinding van alle betrokkenen aan deze richting door deze te vertalen naar hun eigen werkpraktijk. Medewerkers krijgen hierdoor een beeld van wat er van hun wordt verwacht en hoe dat eruit ziet. Ook wordt hiermee een beroep gedaan op medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van een verandering in houding en gedrag.
  • Ruimte voor iedereen om vanuit eigen talenten en binnen de gestelde kaders mede vorm en invulling te geven aan een verandering.
  • Voortdurende dialoog tijdens het veranderproces. Dialoog gaat over het voeren van een gesprek met elkaar over welk onderwerp van de verandering dan ook. Met respect voor elkaars eigenheid, op gelijkwaardige basis, vanuit nieuwsgierigheid en de wil om er met elkaar uit te komen.

Vanuit deze principes begeleid ik leidinggevenden en teams in de zorg en het sociaal domein van gemeenten bij het realiseren van een succesvolle en gedragen verandering.

Wil je met draagvlak en gebruikmakend van de potentie van je team(s) bouwen aan een nieuwe manier van werken, efficiënte samenwerking of de benodigde ontwikkeling van jezelf en je medewerkers? Of zoek je begeleiding bij het op een hoger niveau brengen van de samenwerking binnen je (zelfsturende) wijkteam?

Ik help je graag bij je verandervraag. Neem contact op met mij voor een vrijblijvend adviesgesprek.